szukamy
błądzimy
mylimy się
walczymy
i znowu szukamy
logo FWG Projekt Rozdroża Wolności funkcjonuje
w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska

Aktualności

Sztuka w mieście przyszłości. 3 Seminarium o Przestrzeni Publicznej

2014.08.04

w ramach

6. Gdańskiego Festiwalu Form Przestrzennych „Rozdroża Wolności 2014”

Studio Koncertowe Radia Gdańsk im. Janusza Hajduna, al. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk

12 września 2014/12.00-16.00

Seminarium jest dedykowane wszystkim osobom zainteresowanym tą problematyką, szczególnie artystom działającym w przestrzeni publicznej, przedstawicielom samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i sztuki oraz instytucji kulturalnych.

Będzie to unikalna okazja do spotkania w gronie specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się problematyką przestrzeni publicznej.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST NIEODPŁATNY.

Prosimy o rezerwację miejsc do dnia 10 września 2014 pod adresem: m.switala@wspolnotagdanska.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 PRELEGENCI

  • prof. dr hab. Mirosław Duchowski, Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, malarz, badacz i projektant przestrzeni publicznych;
  • dr Bogusław Dziadzia, Zakład Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego, medioznawca, socjolog, artysta malarz;
  • Cecylia Malik, malarka, performerka, kuratorka, edukatorka i aktywistka;
  • Anna Czekanowicz, Dyrektor Biura Prezydenta Gdańska ds. Kultury.

Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska

Partnerzy: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Radio Gdańsk

Projekt GFFP Rozdroża Wolności jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańsk.

PROGRAM

11.30-12.00

recepcja

 

12.00-12.10

Andrzej Stelmasiewicz, otwarcie seminarium Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska

 

 

12.10-12.40

 

Prof. Mirosław Duchowski


Atawizmy w mieście przyszłości – sztuka zrównoważonego rozwoju

 

12.40-13.20

 

Dr Bogusław Dziadzia


Sztuka w przestrzeni (odpowiedzialności) publicznej. Kapitał społeczny i wolność artysty

13.20-13.40

przerwa kawowa

 

13.40-14.10

Cecylia Malik

Rezerwat miasto - symbioza sztuki, nauki i aktywizmu

14.10-14.40

Anna Czekanowicz

Jaka sztuka jest obecna w przestrzeni publicznej Gdańska?

14.40-15.20

Moderator

panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

15.20-15.55

Moderator

otwarta debata z udziałem publiczności

15.55-16.00

Andrzej Stelmasiewicz

zakończenie seminarium

 

PRELEGENCI I ICH WYSTĄPIENIA

PROF. DR HAB. MIROSŁAW DUCHOWSKI (Warszawa)

Prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Kieruje także interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. W latach 1990–1993 był prorektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Łączy działalność artystyczną, projektową i naukowo-badawczą dotyczącą przestrzeni publicznej.

Jest autorem wielu wystaw indywidualnych, ok 100 projektów dot. sztuki i organizacji przestrzeni publicznych, publikuje teksty naukowe, oraz aktywnie uczestniczy w sympozjach , konferencjach i badaniach naukowych z zakresu sztuki i szeroko pojmowanego kulturoznawstwa.

W 1989 roku zorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową wystawę i sympozjum Eco-Art w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Wśród innych działań warto wymienić projekty i realizacje związane od połowy lat 90. z budową metra w Warszawie. Trzy stacje: Ratusz, Marymont i Stare Bielany zrealizowane zostały wg projektów z jego udziałem. Wcześniej, w zespole z Jasną Strzałkowską, zrealizował wnętrza Stacji Centrum.

DR BOGUSŁAW DZIADZIA (Katowice)

Medioznawca, socjolog, artysta. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim. Autor prac z zakresu problematyki dotyczącej komunikowania masowego, kultury popularnej oraz upowszechniania kultury. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Współzałożyciel Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej. Poza pracą naukowo-dydaktyczną zajmuje się praktycznymi wymiarami animacji kultury (współtworząc m.in. Biennale w Wenecji Cieszyńskiej), uprawia malarstwo sztalugowe, fotografię, projektowanie graficzne oraz,  hobbystycznie, pisarstwo.

Sztuka w przestrzeni (odpowiedzialności) publicznej. Kapitał społeczny i wolność artysty
Kapitał społeczny wytwarzany za sprawą obecności sztuki w przestrzeni publicznej ma głównie dwojaki charakter. Pierwszym są relacje do działań klasyfikowanych jako artystyczne – od elementarnych przejawów malarstwa plenerowego po działania o charakterze interwencyjnym. Drugi wymiar to sfera budującej codzienność przestrzeni estetycznej – jako funkcji rozpościerających się od dekoracji po przemoc symboliczną. Zapytać tu można o to, czy istnieje prawdziwa kultura bez zaangażowania, neutralna, obojętna w swojej swojskości? Jeśli jednak związana jest z zaangażowaniem, to kto w przestrzeni publicznej ponosi za nią odpowiedzialność – przyjmując niezgodę na traktowanie przestrzeni publicznej jako intymnego obszaru wolności, jaką artysta cieszy się wewnątrz swojej pracowni.

CECYLIA MALIK (Kraków)

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa w krakowskiej ASP, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka oraz podyplomowe studia kuratorskie na Wydziale Historii Sztuki UJ. Jest autorką wielu wystaw i projektów artystycznych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Ikonostas Miasto, Koncert u Pana Żula (Galeria Zderzak Kraków), „365 Drzew” i „6 Rzek”. Wspólnie z Justynką Koeke zrealizowała projekty: „Ulica Smoleńsk 22/8”, i „Modraszek Kolektyw” (akcja w obronie krakowskiego parku krajobrazowego Zakrzówek). Od 2007 razem z Rozalią Malik tworzy zespół Negradonna i współprowadzi Mały Klub Bunkra Sztuki. Zdobyła m.in. nagrodę „Kulturystka roku” (Radiowy Dom Kultury Programu 3 Polskiego Radia),  „Artystka Roku” w plebiscycie „Odloty Kulturalne” Gazety Wyborczej.

ANNA CZEKANOWICZ (Gdańsk)

Poetka, autorka książek poetyckich, opowiadań, scenariuszy radiowych i telewizyjnych, animatorka kultury. Od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Prezydenta Gdańska ds. Kultury. Inicjatorka i współtwórczyni wielu wydarzeń kulturalnych, związanych głównie z literaturą.

Wcześniej była kierownikiem literackim i zastępcą dyrektora do spraw marketingu i administracji Opery Bałtyckiej w Gdańsku, redaktorem naczelnym Oficyny Wydawniczej „Graf" i wydawnictwa „Wieża". stypendystką rządu USA i University of Iowa oraz przewodniczącą Koła Młodych Oddziału Gdańskiego ZLP, prezesem zarządu Oddziału Gdańskiego SPP.

Wydała dwa tomy wierszy („Najszczersze kłamstwo”, „ Śmierć w powietrzu”) oraz publikowała w licznych czasopismach, m.in.: „Litery”, „Student”, Integracje”, „Punkt”, Tytuł”.

Była laureatką Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2003), Nagrody Rady Artystyczno-Programowej Fundacji „Scena na Piętrze” (2000) i Nagrody Peleryny (1978).