szukamy
błądzimy
mylimy się
walczymy
i znowu szukamy
logo FWG Projekt Rozdroża Wolności funkcjonuje
w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska

Aktualności

Przedłużenie terminu nadsyłania prac konkursowych

2014.03.18

Informujemy o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych do 22 kwietnia 2014 włącznie (w przypadku prac przysyłanych pocztą uznajemy datę stempla pocztowego). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 kwietnia. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.