szukamy
błądzimy
mylimy się
walczymy
i znowu szukamy
logo FWG Projekt Rozdroża Wolności funkcjonuje
w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska

Aktualności

Otwarte seminarium

2013.09.26

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium poświęcone sztuce w przestrzeni publicznej, które odbędzie się 18 października br. w godz. 14.00-19.00 w Villi Palladium.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym tą problematyką, a w szczególności artystom działającym w przestrzeni publicznej, przedstawicielom samorządów lokalnych, przedstawicielom organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i sztuki, instytucji kulturalnych itp.

Będzie to unikalna okazja do spotkania w gronie specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się problematyką przestrzeni publicznej, a także do dyskusji z wybitnymi badaczami polskiej przestrzeni publicznej: Panem Prof. Jerzym Porębskim i Panią Dr Anną Sekułą.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Prosimy o rezerwację miejsc do dnia 16.10.2013 pod adresem: m.switala@wspolnotagdanska.pl

Miejsce: Villa Palladium, ul J. Czyżewskiego 20,  80-336 Gdańsk

Program:

godz. 13.30-14.00
recepcja

godz. 14.00-14.10
przywitanie gości, otwarcie seminarium
Andrzej Stelmasiewicz, prezes zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska

godz. 14.10-15.15
„Wolność na rozdrożu – o projektowaniu przestrzeni publicznej”
Prof. Jerzy Porębski, Towarzystwo Projektowe w Warszawie
dyskusja

godz. 15.15-15.25
przerwa kawowa

godz. 15.25-16.45
Wyniki badania socjologicznego nt. recepcji rzeźby w przestrzeni publicznej Gdańska (2012)
Dr Anna Sekuła, Aleksandra Litorowicz, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie
dyskusja

godz. 16.45-17.30
Oliwska Plenerowa Galeria Rzeźby
Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska
dyskusja

godz. 17.30-17.50
Międzynarodowy Konkurs na Formę Przestrzenną Rozdroża Wolności 2013
Marzena Świtała, Fundacja Wspólnota Gdańska

godz. 18.00
Recital muzyczny młodych, oliwskich talentów

 

BIOGRAMY PRELEGENTÓW

prof. Jerzy Porębski
Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie, gdzie od 30 lat prowadzi zajęcia z projektowania. W latach 2005 – 2012 pełnił funkcję dziekana. W roku 1991 założył Towarzystwo Projektowe, którym kieruje wraz z Grzegorzem Niwińskim. Zajmuje się wzornictwem, architekturą wnętrz, wystawiennictwem, projektowaniem przestrzeni publicznych, grafiką użytkową.

Ważniejsze realizacje Towarzystwa: Miejski System Informacji w Warszawie, wnętrza AGORY S.A., meble SLIM, meble miejskie dla Traktu Królewskiego, wiata przystankowa dla Warszawy, projekt wnętrz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, informacja i meble miejskie dla Bielska-Białej, modernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Jest opiekunem artystycznym miesięcznika Architektura-murator. Laureat wielu nagród w Polsce i zagranicą.

dr Anna Sekuła
Kulturoznawca i socjolog, adiunkt na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także wicedyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Autorka i współautorka wielu projektów badawczych oraz tekstów naukowych dotyczących miasta, przestrzeni publicznej, narodu i nacjonalizmu. Ślązaczka z przekonania, Włoszka z wyboru.

Aleksandra Litorowicz
Kulturoznawczyni i animatorka kultury związana z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. Redaktorka naczelna portalu warszawskiego street artu i sztuki publicznej Puszka (puszka.waw.pl) oraz portalu Futuwawa (futuwawa.pl). Autorka książki "Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki". Tegoroczna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej Stelmasiewicz
Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska. Gdański przedsiębiorca, który od 8 lat działa na rzecz sztuki i artystów na terenie Trójmiasta. Jest inicjatorem wielu akcji mających na celu edukację kulturalną i artystyczną oraz integrację społeczności lokalnych. Pomysłodawca m.in. Festiwalu Rzeźby z Piasku oraz rzeźb z lodu, Festiwalu Form Przestrzennych Rozdroża Wolności, Oliwskiej Akademii Sztuki, Akademii Gdańskich Lwiątek, Święta Dzielnicy Viva Oliva i wielu innych. Jako mecenas sztuki udostępnia młodym twórcom pracownie artystyczne w stworzonym przez siebie Centrum e66 w Gdańsku. Corocznie, z prywatnych środków przeznacza kilkaset tysięcy złotych na działania Fundacji Wspólnota Gdańska oraz inicjatywy kulturalne, artystyczne i edukacyjne organizowane przez inne gdańskie organizacje pozarządowe.

Marzena Świtała
Koordynatorka projektów w Fundacji Wspólnota Gdańska. Certyfikowana konsultantka ds. planowania strategii rozwoju lokalnego dla instytucji kultury przy Narodowym Centrum Kultury i Association Marcel Hicter Pour La Democratie Culturelle. Realizatorka wielu projektów z obszaru kultury i edukacji kulturalnej, m.in. Festiwal Form Przestrzennych Rozdroża Wolności, Festiwal Rzeźby z Piasku, Festiwal Sztuki Tutejszej TUTART, Oliwska Akademia Sztuki, Dzieciaki w Warzywniaku. „Prawa ręka” Prezesa Andrzeja Stelmasiewicza w Fundacji Wspólnota Gdańska.